16.4.54

งานเพื่อสังคม Hope For Thailand


Title: อย่ายอมแพ้ [Don't Give Up]
Description: แม้ภัยธรรมชาติจะถาโถม ปัญหาจะรุมเร้าจนมืดแปดด้าน แทบจะสิ้นหวังต่อชีวิต แต่...หากแม้เรายังพอมีแรงลุกได้ คุณจงมองรอบๆกาย ก็จะพบกำลังใจของเพื่อนมนุษย์ จากที่ต่างๆส่งถึงคุณ และหากจะเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของความหวัง ภาพนี้จะช่วยเตื่อนใจไว้ว่า "อย่า ยอม แพ้"


งานนี้ทำให้กับทางเวบของ www.portfolios.net ในโปเจคท์ "HOPE FOR THAI LAND" เพื่อนำไปแสดงและประมูลเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้
ดูผลงานที่ร่วมแสดงได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.10150142578418543.278697.73166188542