23.6.52

How to do handmade t-shirt!!

I start to do some fun t-shirt and would to tell about it
  • เตรียมเสื้อเปล่าที่จะใช้ และ สเปรย์หนึ่งกระป๋อง
  • ใช้สเปรย์พ่นใส่เสื้อตามอัธยาศัย สำหรับผมดึงเสื้อให้เกิดรอยยับเป็นริ๊วก่อน เมื่อพ่นสีแล้วจะออกมาเป็นริ๊วๆสวยงาม
  • ใส่เพิ่มสีได้ไม่จำกัดตามความชอบ
  • วาดรูปมาหนึ่งรูป โดยคำนึงถึงรอยต่อของเส้นหรือรูปทรง เพราะจะต้องนำไปตัดเป็นบล็อก สังเกตุว่าส่วนที่ถมดำเป็นส่วนที่จะตัดออก
  • ใช้คัดเตอร์ตัดรูปที่วาดออก ก็จะใด้แม่แบบมาใช้ละ
  • นำแบบมาวางทาบกำเสื้อ เพื่อเตรียมพ่นสีต่อไป
  • แล้วก็พ่น พ่น พ่น

  • ในส่วนนี้ผมใช้สีสกรีนสีแดงผสมน้ำ นำมาสบัดเพื่อเพิ่มความเกรี้ยวกราดของลาย

ตากให้แห้ง
  • ว้าว...ได้เสื้อเจ๋งๆพร้อมใส่มาแล้วหนึ่งตัว เป็นตัวเดียวในโลกด้วย